Mesele bu alemin nasıl yaratıldığında değil, bizim onu nasıl yönettiğimizdedir. Konfüçyüs

Konfüçyüs