Acımanın gözyaşları… siz, merhametsiz öpüşleri utandırıyorsunuz. Andre Suares

Merhamet Sözleri