Asker Sözleri

Bazen güzel bir söz, motivasyon kaynağı olabilir. Askerlerimize armağan edebileceğimiz birkaç sözcük, onların moralini yüksek tutabileceği gibi, unutulmadıklarını da ispatlayacaktır. Yüzyıllardır ülkemizin en önemli olgularından birisi olan askerlik, her genç erkeğin yerine getirmesi gereken bir vatan borcudur. Kimisi sevdiğinden, karısından veya ailesinden ayrı kalarak bu görevi yerine getirir, kimisi de çocuğundan ayrı kalarak. Fakat her zaman öncelik vatandır ve her Türk evladı, askerliği bir gurur kaynağı olarak görür. Asker sözleri ile onları unutmadığımızı gösterebiliriz.

Asker Sözleri