Ayet

Ayetler, indikleri yer bakımından ikiye ayrılır. Mekke şehrinde inen ayetlere Mekki, Medine şehrinde inen ayetlere ise Medeni ayetle denilmektedir. Mekke de inen ayetler genel olarak iman esasları ile ilgili iken, Medeni ayetler ise emirler, yasaklar, ekonomik ve hukukla ilgili konuları ihtiva eder. Ayetler Müslümanlar için birincilik kaynaktır. Birçok ilmi ve dini konuda ayetler bizlere yol gösterir. Kur-an ı Kerim de küçük ve büyük ayetler yer almaktadır. Manası açık olan ayetlere Muhkem Ayet, manaya kapalı olanlara ise Müteşabih Ayet adı verilir. İlk inen ayet Alak Suresindeki Yaratan Rabbinin adıyla oku mealindeki ayettir.

Ayet

Tüm Hakları Saklıdır. 2021 / sevginehri.gen.tr