Franz Kafka Sözleri

Dünyayı adeta bir savaş meydanı olarak gördü. Hata baştan kaybedilmiş bir savaş. Ancak eserlerini göz önüne aldığımızda hayat denilen bu savaşı çoktan kazanmıştı. Kimyaya ilgi duydu ve 5 sene de hukuk eğitimi aldı. Babasının baskısından duyduğu rahatsızlığı her an dile getirmiştir. En önemli eseri Dönüşüm kitabındaki baba karakteri de baskıcı figürü olarak okuyucusuna sunar. Eserlerinde insanın sakladığı korkularını açıkça gösterir. Sahte aile ilişkileri, bürokrasiye olan nefreti ve kötü işleyişini eserlerine yansıtır. İyimser duyguların içerdiği bir eseri de vardır. Kayıp. Ancak genelde pesimist bir havada yazmıştır hikaye ve romanlarını. Franz Kafka sözleri adeta günümüzde bile pek çok kişinin yalnızlığını ifade etmede kullandığı türdendir. Kalabalık içinde ama yalnız!

Franz Kafka