Hz. Muhammed Sözleri

Hayatını adamış olduğu ilahi beyan Kuranı Kerimi insanlara anlatmak üzere dünyaya gönderilen Hz. Muhammed, karşılaştığı güçlüklere rağmen, birlik ve beraberliğin, doğruluk ve ahlakın en önemli olgular olduğunu insanlara aşıladı. O hayatını, tüm insanlığı Allaha davet etmek için yaşadı. Yalnızca örnek bir kişilik değil; örnek bir aile babası, örnek bir dost, örnek bir komutandı. Bir sevgi Peygamberi olan Hz. Muhammed (s.a.v.) her zaman mazlumun yanında yer aldı. Hiçbir zaman zulme boyun eğmedi. Karşılaştığı tüm güçlükler onu daha fazla Allaha yaklaştırdı.

Hz. Muhammed