Konfüçyüs Sözleri

Ahlak ve siyaset felsefelerine ağırlık veren Konfüçyüs’ün, dönemin işgallerle geçiyor olması öğretmenliği kurumlar aracılığıyla sürdürmesini engellemiştir. O da küçük gruplarla çalışmalarını sürdürmüş ve öğretilerini halka yaymayı başarmıştır. Ahlak konusuna özellikle değinen Konfüçyüs, Çin’in yaşadığı sorunları ahlaki nedenle bağlamıştır. Öğrenci grubuyla birlikte Dört Kitap (Se Chou) ve Beş Klasik (Wou King) isimli bir koleksiyon oluşturmuştur. İçerikleri incelendiğinde çok sayıda Çin bilginleri ve filozoflarının öğretileri yer almaktadır. Konfüçyüs sözleri insan ve insan toplum ilişkilerine dayanır. Öğretileri ahlaki olarak insanın mükemmelliğe ulaşması gerektiğini içerir. Kendi fikirlerini ise yazılı hale getirmemiştir. Onun yerine öğrencileri bunu gerçekleştirmiştir. Ölümünün ardından Lun Yu adında düşünceleri ve konuşmalarını içeren bir kitap basılmıştır.

Konfüçyüs

Tüm Hakları Saklıdır. 2021 / sevginehri.gen.tr