Özlü Sözler

Özlü sözler özdeyiş, vecize ya da aforizma anlamlarında da kullanılır. Kimi zaman motto, kelamıkibar ya da ülger olarak da anılırlar. Tarihin çok farklı dönemlerinde, birbirinden çok uzaklarda yaşamış olan kişilerin türlü olaylar karşısında söyledikleri sözlerdir. Bu sözler zamanla, tüm insanlığın benimsediği özlü sözler hâlini almış ve günümüze kadar gelmiştir. Özlü sözlerin söyleyeni genellikle bellidir; sadece istisnai bazı sloganlaşmış özdeyişlerin kim tarafından söylendiği bilinmeyebilir. Atasözlerini söyleyenlerin ise, kim olduğu kesinlikle belli değildir ve toplumun ortak malıdırlar. Özlü sözlerin atasözlerinden en büyük farkı da, söyleyeninin belli olmasıdır. Özlü sözler belirli bir fikir ve sanat adamının imzasını taşımaktadır.

Özlü Sözler

Tüm Hakları Saklıdır. 2021 / sevginehri.gen.tr